Coachen met paarden - Het paard als instrument

Je wordt uitgenodigd om samen met het paard een opdracht te doen. Hierbij hoef je niet op het paard te rijden of ervaring met paarden te hebben. Hoe de opdracht verloopt hangt  af van jullie samenwerking, de wijze van aanpakken én niet onbelangrijk.... je uitstraling.

  • Hoe effectief ben je in je (nonverbale) communicatie?
  • Komt het beeld dat je van jezelf hebt overeen met hetgeen anderen van je hebben? 

 

De coach is er in getraind om de reacties van het paard uit te leggen en een vertaalslag te maken naar wat dit kan betekenen voor jouw manier van doen in het dagelijks leven. 


 Paarden "spiegelen" ons gedrag.                           Op onorthodoxe wijze krijg je inzicht in het effect van jouw gedrag, houding en uitstraling.


 Leer van paarden

Het zijn eerlijke en onbevooroordeelde leermeesters, die ons laten ervaren wanneer we in onze kracht staan, maar ons ook onverbiddelijk wijzen op eventuele "zwakke" plekken.

Ontdek zelf wat paarden jou kunnen leren!

 

Natascha Duncker: trainer/coach van Senseconcept

Men zegt wel eens: "dieren zijn de spiegel van onze ziel". Gedragswetenschappers hebben inmiddels erkend dat de reacties van hoger ontwikkelde zoogdieren niet enkel en alleen prikkel gestuurd worden. Vriendschap, respect en vertrouwen worden door zowel mens als dier wederzijds ervaren. Het contact en de omgang met dieren geeft mij veel voldoening en energie. Honden en paarden in het bijzonder. Paarden kunnen ons gedrag en houding als het ware spiegelen. Daarom zijn deze dieren zo goed inzetbaar als co-coach.

Vanuit mijn werk als trainer van kinderen met gedragsproblemen merk ik ook dat kinderen vaak nog de gave bezitten om elkaar eerlijk en onbevooroordeeld een "spiegel" voor te houden. Met het leggen van de link tussen de wijze waarop kinderen elkaar spiegelen en de overeenkomst met hoe paarden dit doen, was het voor mij een logische stap om eind 2009 een start te maken met Senseconcept. Ik heb nu mijn werkervaring en passie gecombineerd!

 

"Wat we van paarden kunnen leren is intuïtief en onbevooroordeeld handelen. Durf te vertrouwen op je Sense!"